analiz raporlama konum bilgi proje teknoloji

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) İle Proje Geliştirmemiz İçin Bizimle İletişime Geçin!


Ne Yapıyoruz?


Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarını kullanarak projelerinizde ihtiyaç olan analiz ve raporlama işlemlerinizi bizim yapmamız için proje detay bilgilerini info@canakandemir.com adresine e-mail göndermeniz yeterli.

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Nedir?


Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemi. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), coğrafi tabanlı bilginin depolanması, analizi, kullanımı ve görüntülenmesi için gerekli uygulama ortamını sunmakta ve CBS’deki gelişmelerle fonksiyonlara kişisel bilgisayardan veya internetten de erişim sağlanmakta.

haritacılık yönetim bankacılık planlama değerlendirme

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kullanım Alanları


Teklojinin gelişmesiyle ve teknolojiyi kendi meslek disiplinlerinde kullanmak isteyenler Coğrafi Bilgi Sistemlerinden takip, planlama ve analiz aşamalarında yararlanmakta. Coğrafi Bilgi Sistemleri haritacılık, telekom elektrik doğalgaz su ve kanilizasyon şebeke yönetimi, trafik yönetimi, şehir planlama ve yönetimi, ulaşım planlaması, çevresel etki analizi, tarımsal ve orman uygulamaları, afet yönetimi ve afetlerin önlenmesi, doğal kaynakların yönetimi, bankacılık ve sigortacılık sektörü, kargo sektörü, arazi ölçme ve değerlendirme, yer bilimleri, varlık yönetimi ve bakımı, planlama ve toplumsal gelişme, belediye, sağlık, eğitim, maden, sanayi ve ekonomide (CBS) uygulama alanı bulabilmektedir.